page loader

Huiseigenaar worden kost minder... onder bepaalde voorwaarden!

31/01/2022

De Vlaamse overheid wordt niet alleen bepaald door haar belastingen en boetes. Hij weet ook hoe hij mooie gebaren moet maken. In zijn verklaring van september kondigde Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse regering, een aantal belangrijke wijzigingen aan op het gebied van de belasting op de verkoop van onroerende goederen.

Aanpassing van de verkooprechten

Op 1 januari 2022, wordt de omzetbelasting voor de aankoop van een woning, die uw “eigen en enige” woning moet zijn, verlaagd van 6% naar 3%. Dit percentage zal zelfs dalen tot 1% (van 5%) in het geval van wederopbouw of uitgebreide energierenovatie.

Bovendien blijft de bijkomende vermindering (een soort van tegemoetkoming) die van toepassing is op de registratierechten voor de aankoop van een “bescheiden” woning (aankoopprijs lager dan 200.000 euro of 220.000 euro in de stedelijke centra en de Vlaamse rand rond Brussel) bestaan, maar zal ze evenredig zijn met het verlaagde tarief. Voor de begunstigden van het nieuwe tarief van 3% wordt de huidige vermindering van 5 600 euro gehalveerd tot 2 800 euro, terwijl zij wordt verlaagd tot 933 euro voor degenen die onderworpen zijn aan een tarief van 1%.

Deze nieuwe tarieven zullen van kracht worden voor alle verkoopcontracten die vanaf 1 januari 2022 worden gesloten. De datum van de verkoopakte is doorslaggevend.

Bron : www.lesoir.be

Préférences pour les cookies

La protection de vos données personnelles est importante pour nous. C’est pourquoi nous détaillons ci-dessous les différents services et fonctionnalités du site qui utilisent des cookies et nous vous laissons décider des cookies que vous souhaitez autoriser ou refuser.

Veuillez cependant noter que si vous bloquez certains types de cookies, cela pourrait impacter votre expérience de navigation sur notre site ainsi que les fonctionnalités disponibles.

Nous utilisons des cookies fonctionnels obligatoires pour assurer le bon fonctionnement du site. Ils sont, par exemple, nécessaires pour retrouver le résultat d’une recherche ou enregistrer le choix de la langue.

Certaines fonctionnalités, comme l’affichage de vidéos ou de cartes géographiques, sont assurées via des composants externes développés par des partenaires comme YouTube ou Google. Certains composants utilisent des cookies qui sont susceptibles de permettre à ces tiers de suivre le comportement des internautes afin, par exemple, de réaliser du ciblage publicitaire. L’activation de ces fonctionnalités et des cookies associés est donc soumis à votre consentement.